top of page

REMBRANDTS PLAN

Rembrandt in lijst.png
Achterflap.jpg
vlag uk.JPG

Een gedreven boek waarin een even verrassend als overtuigend gelijk de lezer geen enkele mogelijkheid tot ontsnappen biedt - dat meen ik dus: een nogal fundamentele herziening van het karakter van de man achter de kunstenaar, en tevens een urgent pleidooi voor het telkens weer terugkeren naar de bronnen met oude èn nieuwe vragen, juist als feitelijke reconstructies voor eeuwig lijken vast te liggen.

Herman Pleij

emeritus hoogleraar Middeleeuwse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam

Dit boek bevat een schat aan informatie over Rembrandts financiële huishouding en een heel nieuwe kijk op zijn faillissement. Een onmisbare aanvulling op het verhaal van Rembrandt.

Lidewij de Koekkoek

directeur museum Het Rembrandthuis

Machiel Bosmans boek werpt verrassend nieuw licht op Rembrandts omgang met financiële zaken en de perikelen rond zijn faillissement. Op basis van nauwkeurige ‘fact-checking’ en interpretatie van alle documenten beargumenteert Bosman dat de gangbare, nogal negatieve, visie op Rembrandts handelen – en daarmee ook op zijn karakter – grondige herziening behoeft.

Eric Jan Sluijter

emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd aan de Universiteit van Amsterdam

Op voorbeeldige wijze leest Machiel Bosman de sporen in de archieven. Hij doet dat met de blik van een detective en zonder de vooringenomenheid van vele vroegere auteurs.

Eric Ketelaar

voormalig algemeen rijksarchivaris en emeritus hoogleraar archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam

Een eigenzinnig boek, met nieuwe inzichten, gebaseerd op intensief bronnenonderzoek.

Frans Grijzenhout

hoogleraar kunstgeschiedenis van de Nieuwere Tijd aan de Universiteit van Amsterdam

 

Een buitengewoon belangrijke correctie op het bestaande beeld van Rembrandt. Voor het eerst worden alle bekende financiële, relationele en juridische kwesties die Rembrandt vrijwel zijn hele leven hebben achtervolgd in samenhang bestudeerd. Op die manier worden de vele vooroordelen, die altijd over Rembrandt worden geuit, weggenomen, gerelativeerd of in perspectief gezet.

Jeroen Giltaij

oud-conservator museum Boijmans van Beuningen en auteur van onder meer Titus. Zoon van Rembrandt

 

Rembrandts plan is een belangrijk boek waarin Machiel Bosman op grond van gedegen historisch onderzoek laat zien wat we wel en niet over Rembrandt kunnen zeggen. Hij toont overtuigend aan dat er vergaande conclusies zijn getrokken zonder dat het bewijsmateriaal dat toeliet en dat allerlei stellige uitspraken over het karakter van de schilder in feite niet meer zijn dan ongefundeerde meningen.

Luuc Kooijmans

auteur van onder meer Vriendschap en de kunst van het over-leven in de zeventiende en achttiende eeuw en van Gevaarlijke kennis. Inzicht en angst in de dagen van Jan Swammerdam

bottom of page